Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 09 januari 2019

Om Pauliskolan

Pauliskolan är en skola mitt i Malmö där du har möjlighet att påverka din utbildning. Vi hjälper dig att uppnå dina personliga mål. Vi satsar särskilt på kreativitet och företagsamhet.

Vi har en lång erfarenhet av tekniska utbildningar. Skolan blev år 1853 Sveriges första tekniska läroverk. Idag har skolan ett stort utbud av utbildningar. Cirka 900 gymnasieungdomar går på vår skola.

På Pauliskolan lägger vi stor vikt vid kunskap och hög social kompetens. Vi vill utveckla våra elever till att ta ansvar för sina studier och bli självständiga och rustade med goda kunskaper för framtiden. Vi möter varje elev där hen befinner sig. Studiero, trivsel och trygghet är viktiga förutsättningar för att lära sig, vi arbetar därför med tydliga regler för att skapa trygghet för dig.

Läs mer om hur vi arbetar på skolan.

Vi har många samarbetspartners. Vi utvecklar hela tiden våra
program och dess inriktningar. Att samarbeta med andra aktörer utanför skolan skapar en bredare utbildning och ger mersmak för våra elever.

Läs mer om våra samarbeten och kontakter.

Funderar du på att söka till Pauliskolan?

Läs mer om hur det är att studera hos oss.

Kunskap är makt –
Makten att forma din egen framtid

Vi vet att du har höga ambitioner med din utbildning hos oss. Vårt tydliga mål är att du utifrån egen för­måga ska lyckas väl med studierna. Vi kommer att kämpa för att ge dig en bra grund för ditt framtida liv. På skolan har vi till din hjälp nationellt anlitade och erkända pedagoger.


Social och digital mötesplats

Vi är en mötesplats. Här träffas elever från Malmö och andra kommuner runt om i Skåne. Vi ger dig möj­lighet att knyta kontakter med universitet och högskolor, företag och myndigheter. Här finns elevkår, programråd, klassråd och flera föreningar – exempelvis idrottsförening. Vår fleråriga satsning på di­gitala verktyg i undervisningen gör skolan le­dande inom ny pedagogik.

Välkommen till Pauliskolan
Åse Nilsson, rektor

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Frasse Franzen & Pelle Jernryd