Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 14 februari 2018

Samarbeten och kontakter

Vi har många samarbetspartners. Vi utvecklar hela tiden våra
program och dess inriktningar. Att samarbeta med andra aktörer utanför skolan skapar en bredare utbildning och ger mersmak för våra elever.

Bernadottegymnasiet

Att vi har samarbete ihop med försvarsmakten, kustbevakningen, polisen med flera på inriktningen Bernadottegymnasiet är idag en självklarhet. Vi har även kontakter med ”yrkesmentorer”. Det är före detta elever som utbildat sig och arbetar inom uniformsyrken. De kommer hit till skolan och delar med sig av sina erfarenheter till våra elever.


Bernadottegymnasiet - samverkansmyndigheter


TE4

Vi har tätt samarbete med näringslivet som har varit med och
utformat TE4 så att utbildningen ska matcha företagens behov av arbetskraft. Arbetsformerna på skolan är projektinriktade och liknande de som finns på en arbetsplats.


TE 4 Gymnasieingenjör - Samarbetsföretag


Samarbete med Söderskullaskolan

Utbildning i gymnasial engelska för grundskolan. Höstterminen 2016 startade vi vårt samarbete med Söderkullaskolans spetsutbildning i engelska. Det innebär att elever från årskurs 9 läser engelska på gymnasienivå (engelska 5) på Pauliskolan.

Om en grupp från Söderkulla inför gymnasiet går vidare till något av Pauliskolans program erbjuds dessa elever direkt i åk 1 att börja på engelska steg 6.

Foto: Skolans arkiv