Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 15 mars 2018

Samhällsvetenskapsprogrammet

Genom kreativa, lustfyllda, arbetssätt når vi målen för
samhällsvetenskapliga programmet. Förutom att du får en bred
samhällsvetenskaplig grund och högskolebehörighet får du också digital kompetens och fördjupade kunskaper inom någon av våra tre profiler.

Utbildningen ger dig kunskaper om människors utveckling och samspel i olika sammanhang med ett beteendevetenskapligt fokus. Under samtliga tre år studerar du psykologi, exempelvis socialpsykologi och rättssociologi. Du kommer även att läsa kurser såsom etnicitet och kulturmöten, kriminologi samt sociologi.

På inriktningen läser du profilen psykologi.

Läs mer om inriktningen beteendevetenskap.

Tycker du om att diskutera samhällsfrågor och de utmaningar som ligger framför oss?

För att vara framgångsrik i framtiden krävs en god förståelse för vårt samhälle utifrån flera olika perspektiv. Du får sätta dig in i aktuella frågor, vara med och diskutera samhällets utveckling och tränas i självständigt tänkande.

På inriktningen läser du profilen hållbar framtid.

Läs mer om inriktningen samhällsvetenskap.

Bernadottegymnasiet är en profil på inriktningen beteendevetenskap, som förbereder för en utbildning till och/eller arbete inom något av de uniformsyrken som skolan samarbetar med. Våra samverkansmyndigheter är Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen, Räddningstjänsten och Tullverket.

Läs mer om profilen Bernadottegymnasiet.

POÄNGPLAN
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poäng



Engelska (5-6)

200 p



Historia

100 p



Idrott och hälsa

100 p



Matematik (1b-2b)

200 p



Naturkunskap

100 p



Religionskunskap

50 p



Samhällskunskap

100 p



Svenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 p







Programgemensamma ämnen

300 poäng



Filosofi (1)

50 p



Psykologi (1)

150 p



Moderna språk

200 p







Inriktningsämnen

450 poäng



Inriktning beteendevetenskap




Ledarskap och organisation

100 p



Kommunikation

100 p



Psykologi 2a

50 p



Samhällskunskap 2

100 p



Sociologi

100 p







Inriktning samhällsvetenskap




Geografi (1)

100 p



Historia (2a)

100 p



Religionskunskap (2)

50 p



Samhällskunskap (2-3)

200 p







Individuella val (se inriktning)

200 poäng







Programfördjupning (se inriktning)

300 poäng







Gymnasiearbete

100 poäng


 

Foto: Björn Holmberg & Frasse Franzen