Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 28 maj 2021

Coronaviruset/Covid-19

Fler elever kommer att få undervisning på gymnasieskolorna efter påsk. Det står klart sedan Folkhälsomyndigheten hävt sin nationella rekommendation för gymnasiet och Smittskydd Skåne justerat sin rekommendation.

Efter påsklovet rekommenderas att så stor del av undervisningen som möjligt sker som närundervisning under förutsättning att man tagit fasta på de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning. Minst två tredjedelar av eleverna bör enligt Smittskydd Skåne kunna få närundervisning i skolans lokaler samtidigt.

Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer och skolorna har planerat för att två tredjedelar av eleverna kan få undervisning på plats efter påsk.

Beroende på hur situationen utvecklar sig kan det bli aktuellt för ytterligare förändringar.

Så är upplägget på vår skola:

Förutsatt att det inte kommer nya rekommendationer eller beslut gäller följande fram till och med skolavslutningen:

Åk 3 och IM har närundervisning fram till och med skolavslutningen.

Åk1 närundervisning udda veckor.

Åk2 närundervisning jämna veckor.

Undantag

Klasserna SPR20T, SPR20BF, TE20F och TE19F har närundervisning på skolan.

Fortsatt gäller de undantag från distansundervisning som Folkhälsomyndigheten listat:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

  • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
  • Var noggrann med din handhygien
  • Undvik att röra ögon, näsa, mun
  • Hosta/nys i armvecket
  • Försök att vara utomhus om du har rast.
  • Cykla till skolan om du kan

På Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177.se finns mer information om hur man ska agera vid sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.


Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem och uppmanas utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt.

SKOLLUNCH
Om du är folkbokförd i Malmö kan du ansöka om att hämta ut din skollunch på grundskolor.

Du anmäler dig via följande länk:
Anmälan skollunch för avhämtning vecka 16-24länk till annan webbplats

MÅLTIDSERSÄTTNING
Är du folkbokförd i annan kommun än Malmö stad kan du istället söka måltidsersättning för dessa dagar.

För att kunna få måltidsersättning behöver man fylla i denna enkät senaste 2021-06-09 och utbetalning av ersättning kommer senast under juli månad.

Länk för att ansöka om måltidsersättning vecka 14-23länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det finns också goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit. Munskydd finns också i klassrummen.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att utöka fjärrundervisningen.

Studentutspark, onsdagen 2 juni 2021

Viktigt att tänka på är att studenten i år blir en intern angelägenhet för en begränsad skara, vilket vi ber er alla att respektera. Eleverna kommer att springa ut klassvis mot Kungsgatan.

Här kan du läsa mer om upplägg och tider för utspring