Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 08 september 2021

Coronaviruset/Covid-19

Huvudregeln inför starten av höstterminen är att våra elever ska få undervisning på plats i skolan när höstterminen startar den 23 augusti. Det beskedet har regeringen och Folkhälsomyndigheten gett.

Distansundervisningen bedöms ha varit tuff för många elever där den psykiska hälsan påverkats negativt. Samtidigt är utbildning på plats i skolan viktig för kunskapsinhämtningen.

Däremot behöver det finnas beredskap för att kunna upptäcka och hantera eventuella lokala utbrott. Det är fortsatt viktigt att det förebyggande arbetet mot smittspridning fortsätter och att skolorna är försiktiga och undviker stora samlingar vid skolstarten då virussjukdomar ofta sprids.

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

  • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
  • Försök att hålla avstånd till andra
  • Var noggrann med din handhygien
  • Försök undvika att röra ögon, näsa, mun
  • Hosta/nys i armvecket
  • Försök att vara utomhus om du har rast.
  • Cykla till skolan om du kan

Vad gäller om en elev är sjuk?

Om du blir sjuk under dagen eller kommer till skolan sjuk kommer du att uppmanas att gå hem och göra ett covid-19-test via 1177 snarast möjligt.

Om du är sjuk i covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall efter sju dygn. Förhållningssätt finns via länken.

Hur länge bör jag stanna hemma? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Om du har någon i ditt hushåll som blivit sjuk i covid-19 ska du stanna hemma och du uppmanas också att testa dig. Förhållningsregler finns via länken.

Du som bor med eller haft nära kontakt med någon som har covid-19 - Skåne - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.

Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det finns också goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit. Munskydd finns också i klassrummen.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vaccineringen av personer i gymnasieåldern är i full gång och många har redan fått en första dos. Region Skåne ser dock en långsam ökning av smittan bland yngre personer och uppmanar därför att fler av ungdomarna ska vaccinera sig.

PDF-dokument med information riktad till unga födda innan 2005 om hur vaccinationen går tillPDF

Du som är elev på Pauliskolan kommer att erbjudas möjligheten att vaccinera dig mot covid-19 i skolans lokaler. Möjligheten ges genom samverkan med de företag som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne.

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig, men genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Vaccinering på skolan under skoltid

Du kommer att få möjlighet att vaccinera dig på skolan under skoltid. Du som går på gymnasiet behöver inte din vårdnadshavares samtycke för att boka tid för vaccination. Personalen som vaccinerar gör en bedömning på plats och kontrollerar så att du förstår vad vaccinationen innebär. Det är bara undantagsvis som vårdnadshavare kommer att tillfrågas om samtycke.

Båda vaccindoserna ges på skolan

Du kommer att bli erbjuden Pfizers eller Modernas vaccin, som är godkänt från 12 års ålder. För att få ett bra skydd mot allvarlig covid-19 behöver du två doser vaccin. I samband med den första dosen får du tid till den andra dosen, som även den ges i skolan. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Vi återkommer med mer information om hur vaccinationen ska gå till. Malmö stad har efter kontakt med Region Skåne beslutat att erbjuda denna möjlighet eftersom det kan göra det lättare för fler att vaccinera sig.