Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 22 september 2020

Hjälp i studierna

Vi vill att du som elev ska kunna hänga med i studierna. Under din första månad hos oss arbetar vi mycket med studieteknik.

I ett tidigt skede berättar vi om vår studiepedagogik till vårdnadshavare på ett föräldramöte i början av terminen. En gång per termin genomförs ett utvecklingssamtal där vi (elev, vårdnadshavare och mentor) tillsammans går igenom studieplanen.

Det är viktigt för oss att du, som elev/vårdnadshavare, kontaktar mentorn eller vårt elevhälsoteam om det uppstår hinder i studierna. Möjligt att du behöver stöd för att hinna med?

Vi har ett elevhälsoteam på skolan. Deras uppgift är att stödja och hjälpa skolans elever i personliga frågor samt utbildnings- och yrkesvalsfrågor. De arbetar både med enskilda elever och grupper/klasser. I teamet ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Specialpedagog och speciallärare har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd på samtliga program på Pauliskolan.
Du som vet att du har läs- och skrivsvårigheter / matematiksvårigheter / inlärningssvårigheter är välkommen hit, så tidigt som möjligt, för att prata igenom din situation så att starten på din gymnasieutbildning blir så bra som möjligt.

Specialpedagog och speciallärare har tystnadsplikt och arbetar bland annat med:

  • Läs- och skrivutredningar
  • Utredningar matematiksvårigheter
  • Råd och stöd till elever som har behov av alternativa verktyg
  • Riktat stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter / matematiksvårigheter / inlärningssvårigheter
  • Kvalificerade samtal (rådgivning, konsultation och handledning)
  • Medverka i överlämning grundskola – gymnasium
  • Förebyggande insatser såsom anpassning av klassrumsmiljöer

Hos dem kan du få vägledning och information om dina studier och om olika val du kan göra under din utbildningstid.

På skolan har våra lärare en timmes schemalagd tid i veckan avsatt för studiehandledning. Det är en lektion där elever, som vill, kan få extra studietid inom ett visst ämne.

Vid behov arrangerar vi en tre dagars lovskola där du kan komma för få stöd med dina studier.

Tillsammans med Malmö stads kommunala gymnasieskolor anordnas det sommarskola på två veckor. Utbildningen ligger i anslutning till avslutningen i juni. De som kan anmäla sig är de som fattas en del av en kurs för att få godkänt betyg, dvs man
fick F i kursen men lärare och elev anser att om man kan genomföra moment som saknas så att man uppnår betyget E.

Kurser som man kan anmäla sig till är kärnämneskurser, t ex svenska 1. Det är lärarstödd undervisning och skolan avslutas med ett prov. Man får betyg på kursen.

Mattecentrum – stöd från utomstående organisation
Mattecentrum erbjuder gratis hjälp till alla som pluggar matematik. Du får individuell hjälp med dina studier av Mattecentrums volontärer - människor som är duktiga på matte och som brinner för att dela med sig av sina kunskaper. Till räknestugan är du alltid välkommen, oavsett din ålder, skola eller kunskapsnivå. Det är gratis att besöka räknestugan och det är ingen föranmälan

Mattecentrum finns på skolan:

  • Tisdagar kl 17:00 - 19:00, sal B108. Ingång från Kungsgatan 14.

Läs mer på Mattecentrums hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Foto: Freddy Billqvist