Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 21 september 2021

Kalendarium

LÄSÅRSTIDER 2021/2022

HÖSTTERMINEN 2021
23 augusti 2021 – 18 januari 2022
*OBS! Höstterminens schema fortsätter att gälla även en bit efter jullovet, t.o.m. 18 januari.

Lovdagar
1 - 5 november 2021 (höstlov, vecka 44)
23 december 2021 - 7 januari (jullov)

Studiedagar
30 september 2021
30 november 2021

Föräldramöte
6 september 2021

Utvecklingssamtal
17 november 2021

Skolavslutning
22 december 2021

Övrigt
Kompletteringsvecka: 10 januari, 12 januari och 14 januari 2022


ÖPPET HUS
15 november 2021 kl. 18-20
4 december 2021 kl. 11-13

24 januari 2022 kl. 18-20
25 april 20220 kl. 18-20


VÅRTERMINEN 2022
19 januari 2022 - 16 juni 2022

Lovdagar
21 - 25 februari 2022 (februarilov, vecka 8)
11 - 18 april 2022 (påsklov, vecka 15)
26 - 27 maj 2022
6 juni 2022

Studiedagar
24 januari 2022
16 mars 2022
24 maj 2022

Utvecklingssamtal
10 mars 2022

Studenten
8 juni 2022

Skolavslutning
16 juni 2022

Övrigt
Skolans dag: 21 april 2022
Friluftsdag: 14 juni 2022
Kompletteringsvecka: 30 maj, 1 juni och 3 juni

Studentutspring onsd 8 juni 2022
Innan utspringet kommer vi samlas programvis för en gemensam festlig samvaro på vår innergård. Mer information om detta kommer ut på våren när det börjar närma sig.

Tiderna när våra klasser springer ut är enligt följande:

Klass

Tid för utspring

TE19IN

14.00

TE19SA

14.10

TE19TE

14.20

NA19A

14.30

NA19B

14.40

BF19A

15.00

BF19B

15.10

SA19

15.20

BET19A

15.40

BET19B

15.50

BG19A

16.00

BG19B

16.10