Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 02 november 2017

Sjukanmälan och frånvaro

ANMÄLAN FRÅNVARO
Tel: 040-684 94 42

Sjukanmälan är obligatorisk.

INLOGGNING VÅRDNADSHAVARE

Logga in på Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ska ske senast klockan 08:00 varje dag du är frånvarande. Om du som elev inte är anmäld som frånvarande räknas frånvaron som ogiltig. 

Skolans rutiner kring ledighet

  • Ledighet för enstaka lektion beviljas av respektive undervisande lärare
  • Ledighet för upp till en (1) dag beviljas av elevens mentor
  • Ledighet från och med dag två (2) beviljas av mentor och beviljas av rektor
  • Ledighet för semesterresa eller dylikt beviljas normalt inte och bör planeras till ferier och lov
  • Ledighet för övningskörning beviljas inte
  • Ledigt vid terminssluten beviljas inte

Blankett finns i receptionen och ska för omyndiga elever undertecknas av vårdnadshavare.


Tänk på!

Ansökan om ledighet lämnas till mentor/rektor senast sju (7) dagar före ledighetens början.

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Colourbox.com