Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 16 april 2019

Pauliskolans utspark 5 juni

Våra avgångselever springer ut den 5 juni. Utsläppet startar kl. 17.00 och sker mot Kungsgatan.

Schema under dagen

Kl 13.15 Klasserna samlas och är med sina mentorer i angivna salar.
Fotografering sker enligt schema. När fotograferingen är klar samlas eleverna åter i klassrummet. (salar och fotograferingsschemaPDF)

Kl 15.45 Bjudning i skolrestaurangen
Avgångselever, mentorer och övrig personal samlas i skolrestaurangen. Musik, tal och mösspåtagning!

Kl 17.00 Utsläpp mot Kungsgatan.
Klasserna släpps ut med några minuters mellanrum och går till sitt studentfordon som finns parkerat längs med Kungsgatan upp mot S:t Pauli kyrka.

Utsläpp mot Kungsgatan klassvis i följande ordning:
TE16INa
TE16INb/TE16TE
TE16SA
BG16A
BG16B
BG16C
NA16A
NA16B
SA16
BET16

Alla klasser beräknas vara ute efter c:a 30 minuter.

OBS! Det är förbjudet att parkera bilar på gatorna runt om skolan. Parkering sker förslagsvis i P-huset Anna.

Ytterligare informationPDF (pdf-dok)

Foto: Pelle Jernryd