Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 20 september 2021

Erbjudande om vaccination på skolan

Du som är elev på vår skola erbjuds möjligheten att vaccinera dig mot covid-19 i skolans lokaler. Möjligheten ges genom samverkan med de företag som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne.

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig, men genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Vaccinering på skolan under skoltid

Du kommer att få möjlighet att vaccinera dig på skolan under skoltid. Du som går på gymnasiet behöver inte din vårdnadshavares samtycke för att boka tid för vaccination. Personalen som vaccinerar gör en bedömning på plats och kontrollerar så att du förstår vad vaccinationen innebär. Det är bara undantagsvis som vårdnadshavare kommer att tillfrågas om samtycke.

Båda vaccindoserna ges på skolan

Du kommer att bli erbjuden Pfizers eller Modernas vaccin, som är godkänt från 12 års ålder. För att få ett bra skydd mot allvarlig covid-19 behöver du två doser vaccin. I samband med den första dosen får du tid till den andra dosen, som även den ges i skolan. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Vaccinationsschema dos 1 - 29 sep och 1 okt

Vaccinationen är frivillig och riktar sig till de elever som inte har fått en första dos än. Det är drop-in som gäller på den tid klassen ligger i schemat.

VIKTIGT att eleverna har en fotolegitimation med (Pass eller liknande). Om eleven inte har sådan legitimation kan hen prata med en vuxen på skolan som känner eleven väl och kan intyga.

Vaccinationen kommer att ske i aulan i hus A. Ingången till aulan ligger högst upp i trapphuset vid ingången A3. Där uppe kommer du eleven få fylla i en hälsodeklaration och vänta på sin tur.

Efter vaccinationen kommer eleverna att få vänta kvar i en kvart för att säkerställa att allt är bra. Du kommer då få sitta ned och vänta på baksidan av aulan där vi också tillhandahåller lite saft.

Vaccinationsschema 20 sep och 1 okt

Vaccinationsschema dos 2 -28-29 okt

Dos 2 kommer att ges 28-29 oktober enligt följande schema. Sal: aulan

Vaccinationsschema dos 2

Foto: Pelle Jernryd