Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 11 november 2020

Välkommen till Pauliskolan

Malmö är idag en pulserande storstad. Mitt i Malmö ligger Pauliskolan. Skolan blev år 1853 Sveriges första tekniska läroverk. Vi brukar därför säga att vi kan det här med utbildning. Skolan utbildar cirka 1100 gymnasieungdomar inom barn- och fritids-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammen.

Vi lyfter dig

Du har drömmarna – vi har verktygen. På Pauliskolan utgår vi från att du har höga ambitioner med din utbildning. Vårt tydliga mål är att du utifrån egen förmåga ska lyckas väl med studierna. Vi kommer därför att vara konsekventa och påstridiga i vår strävan att ge dig en bra grund för ditt framtida liv.

För dig som vill göra skillnad

Har du idéer om hur du ska förbättra saker du använder? Har du känsla för färg och form, är kreativ och vill lära dig mer om form-givning? På Teknikprogrammet kan du med hjälp av datorstyrda program läsa Design och produktutveckling.

Vill du bidra till ett tryggare samhälle och på din praktik lära dig hur en säker miljö för allmänheten skapas? På Barn- och fritidsprogrammet, inriktning socialt arbete, kan du bli certifierad väktare.

Ett Malmö i miniatyr

Pauliskolan är en mötesplats. Här träffas elever från såväl Malmö som andra kommuner runt om i Skåne. Här ges möjlighet att knyta kontakter med universitet och högskolor, företag och myndigheter. Här finns skolråd, programråd, klassråd och flera föreningar.

Studiero, trivsel och trygghet är viktiga förutsättningar för diitt lärande och vi arbetar därför med tydliga regler och förhållningssätt. Vi vill utveckla våra elever till ansvarstagande och självständiga individer rustade med goda kunskaper för framtiden.

CHRISTER MÅNSSON, t.f rektor

På Pauliskolan lägger vi stor vikt vid kunskap och hög social kompetens. Vi vill utveckla våra elever till att ta ansvar för sina studier och bli självständiga och rustade med goda kunskaper för framtiden. Vi möter varje elev där hen befinner sig. Studiero, trivsel och trygghet är viktiga förutsättningar för att lära sig, vi arbetar därför med tydliga regler för att skapa trygghet för dig.

Läs mer om hur vi arbetar på skolan.

Vi har många samarbetspartners. Vi utvecklar hela tiden våra
program och dess inriktningar. Att samarbeta med andra aktörer utanför skolan skapar en bredare utbildning och ger mersmak för våra elever.

Läs mer om våra samarbeten och kontakter.

Är du intresserad av globala frågor är Pauliskolan rätt val för dig! Sedan 2018 är vi en certifierad FN-skola. Certifieringen har utfärdats av FN-förbundet UNA Sweden och innebär att vi som skola tillsammans med FN-förbundet, arbetar för att stärka skolans globala profil.

Läs mer om hur du kan engagera dig 

Funderar du på att söka till Pauliskolan?

Läs mer om hur det är att studera hos oss.

Kunskap är makt –
Makten att forma din egen framtid

Pauliskolans innergård
Pauliskolans huvudentré via Föreningsgatan

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Frasse Franzen & Pelle Jernryd