Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 01 juli 2019

Om Pauliskolan

Malmö är idag en pulserande storstad. Mitt i Malmö ligger Pauliskolan. Skolan blev år 1853 Sveriges första tekniska läroverk. Vi brukar därför säga att vi kan det här med utbildning. Skolan utbildar cirka 900 gymnasieungdomar inom barn- och fritids-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammen.

KUNSKAP ÄR MAKT – MAKTEN ATT FORMA DIN EGEN FRAMTID
På Pauliskolan utgår vi från att du har höga ambitioner med din utbildning. Vårt tydliga mål är att du utifrån egen förmåga ska lyckas väl med studierna. Vi kommer att vara konsekventa och påstridiga i vår strävan att ge dig en bra grund för ditt framtida liv. På skolan har vi till din hjälp prisbelönta och nationellt anlitade och erkända pedagoger.

SOCIAL OCH DIGITAL MÖTESPLATS
Pauliskolan är en mötesplats. Här träffas elever från såväl Malmö som andra kommuner runt om i Skåne. Här ges möjlighet att knyta kontakter med universitet och högskolor, företag och myndigheter. Här finns elevkår, programråd, klassråd och flera föreningar. Vår fleråriga satsning på digitala verktyg i undervisningen bidrar till att skolan är ledande inom ny pedagogik.

ORDNING OCH STUDIERO
På Pauliskolan lägger vi stor vikt vid kunskap och hög social kompetens. Vi vill utveckla våra elever till ansvarstagande och självständiga individer rustade med goda kunskaperför framtiden. Vi möter varje elev där hen befinner sig. Studiero, trivsel och trygghet är viktiga förutsättningar för ett lärande, vi arbetar därför med tydliga regler och förhållningssätt.

Välkommen till Pauliskolan!

ÅSE NILSSON, rektor

På Pauliskolan lägger vi stor vikt vid kunskap och hög social kompetens. Vi vill utveckla våra elever till att ta ansvar för sina studier och bli självständiga och rustade med goda kunskaper för framtiden. Vi möter varje elev där hen befinner sig. Studiero, trivsel och trygghet är viktiga förutsättningar för att lära sig, vi arbetar därför med tydliga regler för att skapa trygghet för dig.

Läs mer om hur vi arbetar på skolan.

Vi har många samarbetspartners. Vi utvecklar hela tiden våra
program och dess inriktningar. Att samarbeta med andra aktörer utanför skolan skapar en bredare utbildning och ger mersmak för våra elever.

Läs mer om våra samarbeten och kontakter.

Funderar du på att söka till Pauliskolan?

Läs mer om hur det är att studera hos oss.

Kunskap är makt –
Makten att forma din egen framtid

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Frasse Franzen & Pelle Jernryd