Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 06 november 2019

Samarbeten och kontakter

Vi har många samarbetspartners. Vi utvecklar hela tiden våra
program och dess inriktningar. Att samarbeta med andra aktörer utanför skolan skapar en bredare utbildning och ger mersmak för våra elever.

FN-skola

Fredrik L’Estrade, Tajana Krznar och Björn Martinsson tar emot ett diplom från Svenska FN-förbundets generalsekreterare Petra Hallebrant (th) som bevis på att Pauliskolan i Malmö nu är certifierad FN-skola.

Svenska FN-förbundet
Sedan höstterminen 2018 är Pauliskolan en FN-certifierad skola. Att vara FN-skola innebär att skolan får möjlighet att erbjuda aktiviteter och evenemang för att lära elever och lärare mer om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, fred och säkerhet.

Certifieringen innebär att vi samarbetar med svenska FN-förbundet och att lärare och elever får tillgång till särskilda resurser för lärande och inspiration.

Bernadottegymnasiet

Att vi har samarbete ihop med försvarsmakten, kustbevakningen, polisen med flera på inriktningen Bernadottegymnasiet är idag en självklarhet. Vi har även kontakter med ”yrkesmentorer”. Det är före detta elever som utbildat sig och arbetar inom uniformsyrken. De kommer hit till skolan och delar med sig av sina erfarenheter till våra elever.


Bernadottegymnasiet - samverkansmyndigheter


TE4

Vi har tätt samarbete med näringslivet som har varit med och
utformat TE4 så att utbildningen ska matcha företagens behov av arbetskraft. Arbetsformerna på skolan är projektinriktade och liknande de som finns på en arbetsplats.


TE 4 Gymnasieingenjör - Samarbetsföretag


Samarbete med Söderskullaskolan

Utbildning i gymnasial engelska för grundskolan. Höstterminen 2016 startade vi vårt samarbete med Söderkullaskolans spetsutbildning i engelska. Det innebär att elever från årskurs 9 läser engelska på gymnasienivå (engelska 5) på Pauliskolan.

Om en grupp från Söderkulla inför gymnasiet går vidare till något av Pauliskolans program erbjuds dessa elever direkt i åk 1 att börja på engelska steg 6.

 

Foto: Skolans arkiv