Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 17 april 2019

Barn- och fritidsprogrammet

När du väljer Barn- och fritidsprogrammet (BF) öppnar du dörren till ett spännande arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Barn och fritid är ett yrkesprogram, men du har alltid möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier.

Inriktningen passar bra för dig som vill arbeta med människors hälsa och inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Du förbereds till exempel för arbete som idrotts- och aktivitetsledare. Inriktningen utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor i alla åldrar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Läs mer om inriktningen fritid och hälsa.

Inriktningen Pedagogiskt arbete ger kunskaper om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och rättigheter, samt om olika pedagogiska verksamheter. Du förbereds för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

Läs mer om inriktningen pedagogiskt arbete.

Inriktningen socialt arbete ger dig kunskaper om sociala processer, lagstiftning, mänskliga rättigheter och relationen mellan samhället och olika grupper.

Du förbereds för ett arbete som personlig assistent eller väktare.

Läs mer om inriktningen socialt arbete.

POÄNGPLAN
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

600 poängEngelska

100 pHistoria

50 pIdrott och hälsa

100 pMatematik

100 pNaturkunskap

50 pReligionskunskap

50 pSamhällskunskap

50 pSvenska / Svenska som andraspråk

100 pProgramgemensamma ämnen

700 poängSvenska / Svenska som andraspråk (2)

100 pNaturkunskap (1a2)

50 pSamhällskunskap (1a2)

50 pHälsopedagogik

100 pKommunikation

100 pLärande och utveckling

100 pMänniskors miljöer

100 pPedagogiskt ledarskap

100 pInriktningsämnen

300 poängInriktning fritid och hälsa:
Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 pFritids- och idrottskunskap

100 pInriktning pedagogiskt arbete:
Barns lärande och växande

100 pPedagogiskt arbete

200 pInriktning socialt arbete:

 

 


Socialt arbete

200 pSociologi

100 pIndividuella val (se inriktning)

200 poängProgramfördjupning (se inriktning)

600 poäng


 

Gymnasiearbete

100 poäng


Foto: Björn Holmberg & Colourbox.com