Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 29 januari 2020

Pedagogiskt arbete

Inriktningen pedagogiskt arbete ger kunskaper om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och rättigheter, samt om olika pedagogiska verksamheter.


Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. I kurserna får du kunskap om hur barn lär sig och utvecklas.

Du får träna på att planera, organisera och utföra uppgifter som är vanliga inom arbetet med barn och unga.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. barnskötare eller elevassistent.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Engelska (6) 100 p
Bild och form 100 p


PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 600 poäng

Svenska / svenska som andraspråk (3)100 p
Etnicitet & kulturmöten 100 p
Dramapedagogik 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Specialpedagogik (1) 100 p
Aktivitetsledarskap 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Colourbox.com