Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 26 oktober 2020

Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete passar dig som tycker om att jobba med människor i alla åldrar. Du får kunskaper om och tränas i hur du bemöter människor i olika situationer.

Barnskötare/elevassistent

För dig som vill jobba som barnskötare och elevassistent kommer du att få kunskaper i specialpedagogik, funktionsvariationer och relationen mellan människan och samhället.

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. I kurserna får du kunskap om hur barn lär sig och utvecklas. Du får träna på att planera, organisera och utföra uppgifter som är vanliga inom arbetet med barn och unga.

Väktare/personlig assistent

Väljer du profil väktare och personlig assistent kommer du att få kunskaper om lagstiftning, mänskliga rättigheter samt relationen mellan samhället och olika grupper. Du får också lära dig att möta människor med respekt, oavsett sociala förhållanden eller funktionsvariation.

Väktarutbildningen sker i samarbete med branschorganisationen BYA. Elever som läser profilen väktare genomför en extern utbildning i regi av BYA under år 2 och år 3.

Yrkesutgång:
Barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller väktare.
Kan ge behörighet till studier på högskola/universitet.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Engelska (6) 100 p
Bild och form 100 p


PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 600 poäng

Svenska / svenska som andraspråk (3)100 p
Etnicitet & kulturmöten 100 p
Dramapedagogik 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Specialpedagogik (1) 100 p
Aktivitetsledarskap 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Colourbox.com och Eddie Granlund