Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 17 april 2019

Socialt arbete

Inriktningen socialt arbete ger dig kunskaper om sociala processer, förhållanden och relationer mellan samhälle och grupper eller människor med olika typer av funktionsvariation.

Efter andra året kan du välja profil med inriktning personlig assistent eller väktare.


Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du får lära dig hur samhället hanterar sociala frågor och problem, hur sociala myndigheter fungerar och om de lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som finns för sociala verksamheter.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väktare, personlig assistent eller arbete med stöd och service till personer med funktionshinder.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Engelska (6) 100 p
Bild och form 100 p
PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 600 poäng

Profil personlig assistent
Svenska / svenska som andraspråk (3) 100 p
Psykologi (1) 50 p
Psykologi (2b) 50 p
Etnicitet & kulturmöten 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Specialpedagogik (1) 100 p
Ungdomskulturer 100 p

Profil väktare
Svenska / svenska som andraspråk (3) 100 p
Bevakning & säkerhet 300 p
Psykologi (1) 50 p
Psykologi (2b) 50 p
Etnicitet & kulturmöten 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Frasse Franzen