Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 29 januari 2020

Socialt arbete

Socialt arbete är en inriktning som ger dig kunskaper om lagstiftning, mänskliga rättigheter samt relationen mellan samhället och olika grupper. Du får också lära dig att möta människor med respekt, oavsett sociala förhållanden eller funktionsvariation.

Efter andra året väljer du profil med inriktning personlig assistent eller väktare.

Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du får lära dig hur samhället hanterar sociala frågor och problem, hur sociala myndigheter fungerar och om de lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som finns för sociala verksamheter.

Nytt för i år är väktarutbildningen, som sker i samarbete med branschorganisationen BYA. Elever som läser profilen väktare på inrikt- ningen socialt arbete genomför en extern utbildning i regi av BYA under år 2 och år 3.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Engelska (6) 100 p
Bild och form 100 p
PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 600 poäng

Profil personlig assistent
Svenska / svenska som andraspråk (3) 100 p
Psykologi (1) 50 p
Psykologi (2b) 50 p
Etnicitet & kulturmöten 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Specialpedagogik (1) 100 p
Ungdomskulturer 100 p

Profil väktare
Svenska / svenska som andraspråk (3) 100 p
Bevakning & säkerhet 300 p
Psykologi (1) 50 p
Psykologi (2b) 50 p
Etnicitet & kulturmöten 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Frasse Franzen