Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 12 mars 2021

Introduktionsprogram

För dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller hitta en väg ut i arbetslivet. På våra introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du studerar på heltid.

Utbildningen vänder sig till dig som vill läsa Teknikprogrammet, men som behöver individuella anpassningar. På det förstärkta programmet läser du i lugnare takt och får extra stöd för att lyckas med din utbildning.

Upplägg:

  • 10-12 elever i klassen
  • 1 resurs kopplad till klassen
  • Hemklassrum
  • Få lärare
  • Sammanhållna dagar
  • 4 År
  • Tidig överlämning och intervjuer
  • Individuella anpassningar
  • Samma utbildning, kvalitet och förkunskapskrav

Barn och fritid
Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på det nationella Barn- och fritidsprogrammet men saknar behörighet att komma in. Du tänker dig en framtid där du arbetar med barn, ungdomar och vuxna, inom pedagogiska och sociala yrkesområden.

På programinriktat val följer du undervisningen i en nationell klass. Samtidigt läser du de kurser som saknas för behörighet till nationellt yrkesprogram. Antagning till programinriktat val görs i mån av plats efter att alla behöriga sökande till det nationella programmet fått plats.

Generell info om programinriktat val.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkesintroduktion mot barn-och fritidsprogrammet vänder sig till elever som är intresserade av att arbeta med människor i olika åldrar. Pauliskolans yrkesintroduktion följer Skolverkets föreslagna yrkesintroduktionspaket tillsammans med arbetspraktik.

För vem?
Om du saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram, så kan du läsa upp behörighetsgivande kurser samtidigt som du läser kurser från Barn- och fritidsprogrammet. Syftet är att underlätta för dig att söka in till det nationella Barn- och fritidsprogrammet.

IMY-paketet är också till dig för som känner att det är svårt att nå gymnasiebehörighet och kanske är ditt mål snarare att efter IMY få ditt första jobb inom Barn- och fritidssektorn. Under yrkesintroduktionen får du kontakt med yrkeslivet via praktik. Du får då möjlighet att knyta värdefulla kontakter som kan underlätta för dig att skaffa ett jobb efter studierna.

Innehåll
Elever på IMY läser 500 - 800 gymnasiepoäng i yrkeskurser under en period om två år. Du läser också behörighetskurser såsom engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundskolenivå eller gymnasienivå.

Förutom behörighetskurser har du också möjlighet att komplettera individuella studieplanen med andra grundskolämnen för att nå behörighet till nationellt yrkesprogram. Exempelvis kan du läsa historia, geografi, idrott och samhällskunskap.

Vägledningssamtal
Elever som läser på Pauliskolans IMY program får under hela sin utbildningstid stöd och vägledning av studie- och yrkesvägledare. SYV och elev utformar tillsammans studieplan utifrån varje elevs specifika framtidsmål.

Vid uppstart sker obligatoriskt planeringssamtal tillsammans med SYV och därefter sker vägledningssamtal i samband med gymnasieansökan eller ansökan till vuxenstudier.

Teknik
Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för dig som behöver läsa mer svenska för att bli behörig till en annan utbildning. Meningen är att du ska lära dig så mycket svenska så att du kan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Barn- och fritid
Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för dig som behöver läsa mer svenska för att bli behörig till en annan utbildning. Meningen är att du ska lära dig så mycket svenska så att du kan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Pauliskolan erbjuder också programinriktat val på naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet.

Programinriktat val erbjuds i mån av plats på alla nationella program.

Läs mer om programinriktat val.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Frasse Franzén