Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 28 juni 2019

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap är det gymnasieprogram och den inriktning som ger bredast behörighet till högskolan. Här läser du de klassiska naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi med möjligheter till fördjupning.

På inriktningen naturvetenskap har vi profilerna kriminalteknik och medicinsk teknik.


Det naturvetenskapliga arbetssättet med mycket experimenterande tillsammans med matematik utgör stommen i utbildningen. Du kan välja spännande och utmanande fördjupningskurser i matematik, fysik, läkemedelskemi, genteknik (DNA), medicinteknik och kriminalteknik.

Vi erbjuder dig välutrustade naturvetenskapliga lokaler med toppmodern utrustning, som dimkammare.

Som enda skola i Malmö erbjuder vi dig att gå naturvetenskapligt program med Kriminalteknik som profil. Vi tycker det är spännande med kriminalteknik och väljer därför att göra något med kriminalteknisk anknytning under alla dina tre år här hos oss på det naturvetenskapliga programmet.

Utbildningen innehåller fördjupning inom läkemedelskemi och medicinsk forskning. Bio- och kemitekniska metoder genomsyrar utbildningen. Vi samarbetar med läkemedelsföretag och forskare.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Engelska (7) 100 p
Bild och form 100 pPROGRAM­FÖRDJUPNING
200 poäng

Profil kriminalteknik
Kriminalteknik 100 p
Matematik spec– kriminalteknik 100 p

Profil medicinteknik
Läkemedelskemi 100 p
Medicinsk teknik och forskning 100 p

Profil naturvetenskap
Fysik (3) 100 p
Matematik (5) 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist