Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 18 april 2019

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är det program som tydligast syftar mot ingenjörsyrket genom studier i teknik, data och arkitektur. Efter ett gemensamt år med teknik, fysik och matematik som bas erbjuder vi tre inriktningar. Du kan öka din behörighet genom att välja till exempel fyisk 2 och matematik 5.

Utbildningen innehåller kreativa och problemlösande arbetsformer och ger förutsättningar för utvecklande av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Informations- och medieteknikinriktningen är utbildningen för dig som vill arbeta med datorer. Programmeringskurserna är viktiga för att förstå hur datorn fungerar och nödvändig om du vill utnyttja datorns fulla kapacitet.

Läs mer om inriktningen informations- och medieteknik.

Här får du lära dig att utforma utomhus- och boendemiljöer. Utbildningen ger dig en bra grund om du vill läsa vidare på högskola eller universitet. Du får en inblick i vad olika typer av arkitekt- yrken, t ex bygg-, landskaps- eller inredningsarkitekt arbetar med.

Läs mer om inriktningen samhällsbyggande och miljö.

På inriktningen får du fördjupade kunskaper inom teknik, matematik och fysik och därmed en bra grund för att läsa vidare på teknisk högskola eller universitet. Du får också arbeta med olika arbetsmetoder och verktyg för ingenjörer.

Läs mer om inriktningen teknikvetenskap.

Gymnasieingenjör på Pauliskolan i Malmö– TE4 ett fjärde tekniskt år med profilen Informationsteknik. För dig som har gymnasieexamen från teknikprogrammet. Sverige och världen behöver tekniskt kunniga och kompetenta ingenjörer som kan driva utvecklingen framåt.

Läs mer om teknik 4:e året.

POÄNGPLAN
TEKNIKPROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

1100 poängEngelska (5-6)

200 pHistoria

50 pIdrott och hälsa

100 pMatematik (1c-3c)

300 pReligionskunskap

50 pSamhällskunskap

100 pSvenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 pProgramgemensamma ämnen

400 poängFysik (1)

150 pKemi (1)

100 pTeknik (1)

150 pInriktningsämnen

300 poängInriktning informations- och medieteknik
Dator- och nätverksteknik

100 pProgrammering (1)

100 pWebbutveckling (1)

100 pInriktning samhällsbyggande och miljö
Arkitektur – hus

100 pHållbart samhällsbyggande

100 pByggnadsverk

100 pInriktning teknikvetenskap
Fysik (2)

100 pMatematik (4)

100 pTeknik (2)

100 pIndividuella val (se inriktning)

200 poängProgramfördjupning (se inriktning)

400 poängGymnasiearbete

100 poäng


Foto: Freddy Billqvist